Kiinteistöjen lämpökuvaus

Lämpökuvaus on erinomainen ainetta rikkomaton tarkastusmenetelmä esimerkiksi uudisrakentamisen tai peruskorjauksen laadunvarmistamisessa. Lämpökuvauksella voidaan selvittää rakennuksesta monenlaisia asioita kuten: lämpöeristyksien puutteita ja vikoja, lämpö- ja ilmavuotoja. Ilmavuodot vaikuttavat energiataloutta huonontavasti. Ne huonontavat asumisviihtyvyyttä, kun kylmä ilma virtaa sisälle ja aiheuttaa vedontunnetta.

Asuntokaupan yhteydessä suoritettava lämpökuvaus

Kiinteistö- tai asuntokaupan yhteydessä suoritettava kiinteistön lämpökuvaus antaa tietoa kiinteistön kunnosta jota muutoin on hankala ja jopa mahdoton saada. Pintapuolinen ja aistinvarainen kuntotarkastus ei aina anna tietoa esim. lämmöneristeiden kunnosta eikä energian kulutukseen vaikuttavista seikoista. Lämpökuvauksella asunnon ostaja saa nopeasti hyödyllistä tietoa rakennuksen energiateknisestä toimivuudesta ilman, että rakenteita tarvitsee purkaa. 

Korjausten suunnittelu / laadunvarmistus

Suunniteltaessa kiinteistön peruskorjausta tai ikkuna- ja oviremonttia, lämpökuvausta voidaan hyödyntää jo korjaustöiden suunnitteluvaiheessa selvittämällä korjaustöiden tarve. Lämpökuvauksella voidaan selvittää rakenteita purkamatta vesijohtojen ja lattialämmityskaapeleiden sijainnit. Näin vältetään lisäkustannusten syntyminen, esim. pesuhuoneen lattiakaivon uusimisen yhteydessä. Lämpökuvauksella voidaan varmistaa jo tehtyjen korjaustoimenpiteiden onnistuminen.

Uusien rakennusten laadunvarmistus

Uudisrakentamisessa rakennustyön aikana suoritetulla lämpökuvauksella saadaan tietoa rakentamisen laadusta ja mahdollisiin rakennusvirheisiin voidaan puuttua hyvissä ajoin välttäen kustannuksia. Kun viat ja puutteet havaitaan jo rakennusvaiheessa on niiden korjaaminen huomattavasti helpompaa ja halvempaa kuin valmiissa rakennuksessa.