Ilmanvaihdon mittaus- ja säätöpalvelu

Suoritamme ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt.

Hyvä ilmanvaihto ei riitä takaamaan hyvää ilman-laatua, jos ilmanvaihtojärjestelmän säädöt eivät ole kohdallaan.

Ilmanvaihdon oikean toiminnan edellytyksenä on, että kanavisto on suunnitelmien mukaan säädetty, vain tällöin ilmavirrat kulkevat suunnitelman mukaisesti ja eri tilojen väliset painesuhteet pysyvät hallinnassa.

Toimiva ilmanvaihto takaa laadukkaan sisäilman ja ehkäisee kosteus- ja homehaitoilta, näin vältetään myös tarpeetonta energian tuhlausta.

Onnistunut ilmanvaihto perustuu aina ilmanvaihtosuunnittelijan ammattitaidolla tekemään suunnitelmaan. Säätöjen on oltava suunniteltujen arvojen mukaiset, jos ilmamäärien säädöt eivät ole kohdallaan, saattavat hajut, kosteus ja epäpuhtaudet kulkeutua tiloista toiseen. 
                                                     
Ilmamäärien mittauksen ja säädön jälkeen asiakkaalle toimitetaan mittauspöytäkirja, joista käy ilmi suunnitellut sekä säädetyt arvot.
 
 

©2023 OULUN LÄMPÖKUVAUS - Putteri (MMD Networks Oy)