Kiinteistöjen lämpökuvaus
 
    
Kiinteistön yläpohjassa lämpövuoto. Kiinteistön seinän ja yläpohjan liittymässä lämpövuoto.

 

Lämpökuvauksella voidaan luotettavasti paljastaa esim. ikkunoiden ja ovien ilma- ja lämpövuodot sekä asennusvirheet.

Rakennusvaiheessa olevan kiinteistön yläpohjan hyörysulussa oleva ilmavuoto. Rakennusaikainen lämpökuvaus paljastaa mahdolliset rakennusvirheet ja niihin voidaan puuttua hyvissä ajoin säästäen aikaa ja kustannuksia.

Lämpökuvauksella voidaan luotettavasti tarkastaa kiinteistön kattolämmityksen toimivuus.

Kiinteistön ulkovaipassa merkkittäviä lämpövuotoja.

Rakennusvaiheessa olevan kiinteistön yläpohjan hyörysulussa oleva ilmavuoto.

 

Esimerkiksi sisäilman lämpötilan ollessa +20 astetta ja sisäilman suhteellisen kosteuden  ollessa 45 % kastepistelämpötila on 7,5 astetta. Kylmän ulkoilman vuotaminen aiheuttaa kosteuden tiivistymistä ulkoseinärakenteeseen sisäpinnan jäähtyessä kastepisteen alapuolelle.

Kerrostaloasunnon vuositakuutarkastuksessa paljastunut parvekkeen oven kynnyksessä oleva ilmavuoto. Lämpökuvauksella voidaan luotettavasti paikantaa esim. ikkunoiden ja ovien lämpövuodot sekä asennusvirheet.
Lämpökuvausta voidaan hyödyntää jo korjaustöiden suunnitteluvaiheessa. Kylpyhuoneremonttia suun-niteltaessa lämpökuvauksella voidaan selvittää rakenteita purkamatta vesijohtojen, lattialämmitys-kaapeleiden sijainnit. Näin vältetään lisäkustan-nusten syntyminen.

 

©2023 OULUN LÄMPÖKUVAUS - Putteri (MMD Networks Oy)