Teollisuuden lämpökuvaus
 
Teollisuudessa lämpökuvaus on osa ennakkohuoltoa, jolloin vika voidaan ennakoidusti korjata ennen kuin vahinkoja on tapahtunut. Laakereiden tarkastus ja kunnon toteaminen lämpökameralla käy nopeasti ja luotettavasti.
 
Lämpökuvaus on edullinen, ja luotettava menetelmä tarkistettaessa mekaanisia järjestelmiä ja niiden osia.
Tarkastettavia kohteita ovat esim:
 • pumput
 • laakeroinnit
 • putkistotukokset
 • hydrauliikka
 • ym. mekaaniset järjestelmät, laitteet ja koneet
Sähkölaitteiden tarkastettavia kohteita ovat esim:
 • sähkömoottorit
 • sähkökeskukset
 • sulaketaulut
 • liittimet
 • muuntajat
 • ym. järjestelmät ja laitteet
Sähkölaitteistojen säännöllisillä kuvauksilla voidaan havaita sähköviat ennen kuin käyttö keskeytyy tai palo syttyy. Yleisiä vahinkojen syitä ovat löysät liitokset, eristeiden heikkeneminen, jäähdytyksen estymien ja mekaaninen vahingoittuminen.  Lämpökuvaus on nopea ja kustannustehokas menetelmä ennakoivaan kunnossapitoon ja palontorjuntaan. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©2023 OULUN LÄMPÖKUVAUS - Putteri (MMD Networks Oy)